FAR ULTRAVIOLET RAYS

FAR ULTRAVIOLET RAYS
الأشعة فوق البنفسجية القريبة

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • far-ultraviolet radiation — tolimojo ultravioleto spinduliuotė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. deep ultraviolet rays; extreme ultraviolet radiation; far ultraviolet radiation vok. extrem kurzwellige Ultraviolettstrahlung, f; ferne Ultraviolettstrahlung, f;… …   Fizikos terminų žodynas

 • deep-ultraviolet rays — tolimojo ultravioleto spinduliuotė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. deep ultraviolet rays; extreme ultraviolet radiation; far ultraviolet radiation vok. extrem kurzwellige Ultraviolettstrahlung, f; ferne Ultraviolettstrahlung, f;… …   Fizikos terminų žodynas

 • ultraviolet radiation — Portion of the electromagnetic spectrum extending from the violet end of visible light to the X ray region. Ultraviolet (UV) radiation lies between wavelengths of about 400 nanometres and 10 nanometres, corresponding to frequencies of… …   Universalium

 • ultraviolet lointain — tolimojo ultravioleto spinduliuotė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. deep ultraviolet rays; extreme ultraviolet radiation; far ultraviolet radiation vok. extrem kurzwellige Ultraviolettstrahlung, f; ferne Ultraviolettstrahlung, f;… …   Fizikos terminų žodynas

 • ultraviolet éloigné — tolimojo ultravioleto spinduliuotė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. deep ultraviolet rays; extreme ultraviolet radiation; far ultraviolet radiation vok. extrem kurzwellige Ultraviolettstrahlung, f; ferne Ultraviolettstrahlung, f;… …   Fizikos terminų žodynas

 • Ultraviolet — UV redirects here. For other uses, see UV (disambiguation). UVB redirects here. For the mysterious shortwave radio station in Russia, see UVB 76. For other uses, see Ultraviolet (disambiguation). False color image of the Sun s corona as seen in… …   Wikipedia

 • extreme ultraviolet radiation — tolimojo ultravioleto spinduliuotė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. deep ultraviolet rays; extreme ultraviolet radiation; far ultraviolet radiation vok. extrem kurzwellige Ultraviolettstrahlung, f; ferne Ultraviolettstrahlung, f;… …   Fizikos terminų žodynas

 • rayonnement ultraviolet lointain — tolimojo ultravioleto spinduliuotė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. deep ultraviolet rays; extreme ultraviolet radiation; far ultraviolet radiation vok. extrem kurzwellige Ultraviolettstrahlung, f; ferne Ultraviolettstrahlung, f;… …   Fizikos terminų žodynas

 • plasma — plasmatic /plaz mat ik/, plasmic, adj. /plaz meuh/, n. 1. Anat., Physiol. the liquid part of blood or lymph, as distinguished from the suspended elements. 2. Cell Biol. cytoplasm. 3. whey. 4. a green, faintly translucent chalcedony. 5. Physics. a …   Universalium

 • radiation — radiational, adj. /ray dee ay sheuhn/, n. 1. Physics. a. the process in which energy is emitted as particles or waves. b. the complete process in which energy is emitted by one body, transmitted through an intervening medium or space, and… …   Universalium

 • Mathematics and Physical Sciences — ▪ 2003 Introduction Mathematics       Mathematics in 2002 was marked by two discoveries in number theory. The first may have practical implications; the second satisfied a 150 year old curiosity.       Computer scientist Manindra Agrawal of the… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”